Máy Chủ SROVIETNAM.VN-MAP120 D13Máy Chủ: SROVIETNAM

Thời gian Test: 02/08/2022

Thời gian Open: 20h30 - 13/08/2022

IP Server: 14.225.21.83 | Port : 15779

GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP SEVER 🥇Tốp 1 : 15k Silk + 500M Gold +1 Heo Vàng + 1 Trang Phục JOB đặc biệt + hỗ trợ thêm 1+ vào VK bất kì.
🥇Tốp 2 : 10k Silk + 300M Gold +1 Heo Vàng + 1 Trang Phục JOB đặc biệt + hỗ trợ thêm 1+ vào VK bất kì.
🥇Tốp 3 : 5k Silk + 200M Gold +1 Heo Vàng + 1 Trang Phục JOB đặc biệt + hỗ trợ thêm 1+ vào VK bất kì.
🥇Tốp 4 > 10 :Mỗi nhân vật nhận 2k Silk, nhưng không nằm trong IP cua Top 1-2-3
🥇Giải thưởng sẽ chia riêng biệt cho EU-Asia